Vali

Mehmet Mithat (Alam) Bey

Mehmet Mithat (Alam) Bey, (1295) 1879’da İzmir’de doğdu. 1881 (1297) Babası Sancak saymanlarından Ganizade Abdurrahman Efendi, annesi Nakiye Hanımdır. Bazı kayıtlarda Leyla Hanımla evlendiği belirtilse de Mithat Bey’in esasen dört evlilik yaptığı anlaşılmaktadır. Buna göre ilk evliliklerini Refika ve Fati Hanım ile yapan Mithat Bey bu eşlerin vefatı üzerine Hatice Naime Hanımla yapmıştır. Ayrıca Sabriye/Hayriye… daha fazla oku »

Muhammed Arifî Paşa

Muhammed Arifî Paşa, Adana vilayeti dâhilinde bulunan Cebel-i Bereket (Osmaniye) sancağında bulunan Hassa kasabasında doğmuştur. Hassa, H.1282-M.1865/1866 senesi başlarında kurulduğundan merhum ya bu kasabada veyahut civarında doğmuş olmalıdır. Babası Cebel-i Bereket beylerinden Karabeyzade Halil Bey’dir. Dedesi Kara Bey’in adı, Adana civarında vukuatından dolayı bilinmektedir. Kendilerinin Adana taraflarına gelip yerleşen Türkmenlerden ve Gündüz oğullarından olduğunu belirtmektedir…. daha fazla oku »

Kenar Çubuğu