Devlet Adamı

Ali Paşa

Ali Paşa’nın doğum tarihi ile vefat ettiği tarih belli değildir. Validir. Rebiyülahir 947/Ağustos 1540 ve Cemâziyilevvel 947/Eylül 1540 tarihli Ali Paşa’ya gönderilen fermanlardan, yine aynı yıl Ali Paşa’nın dergâh-ı muallâya gönderdiği mektuptan; Ali Paşa’nın 1540 yılında Maraş’ta olduğunu anlamaktayız. Ancak göreve başladığı yıl hakkında malumatımız yoktur. Ramazan 948/Eylül 1541 ve Şevvâl 949/Ocak 1543 tarihli Ali… daha fazla oku »

Kenar Çubuğu