Mimarî Yapı

Akdere Su Kemeri

Akdere Su Kemeri yapı olarak Oniki Şubat İlçesi Gazi Paşa Mahallesi, Ak Dere Caddesi’nde yer alır. Günümüze az bir bölümü gelen su kemerinin inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilinmiyor. Fakat Bayazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey, Evâsıt-ı Zilhicce 1027/ Kasım 1618 tarihli vakfiyesine göre Çavuşlu Mahallesi’nde cami, medrese ve mektepten oluşan bir külliye inşâ ettirmiştir. Ayrıca… daha fazla oku »

Arıtaş Kasabası – Eski Camii

Arıtaş Kasabası – Eski Camii; Afşin İlçesi, Arıtaş Kasabası’nda yer alır. Cami inşâ kitabesine göre, 813/ 1410 yılında Dulkadir Beyliği döneminde yapılmıştır. Eski Camii 1977 yılında yıkılmış, yerine betonarme olarak tek kubbeli harim ile dört gözlü son cemaat yeri ve tek şerefeli minareden oluşan yeni cami yapılmıştır. Önceki camiden sadece mermer inşâ kitabesi günümüze gelmiştir…. daha fazla oku »

Alameşe (Babikli) Kalesi

Alameşe (Babikli) Kalesi; Andırın İlçesi’nin Alameşe (Bebikli) Köyü’nde yer alır. Kaynaklara göre Alameşe (Babikli) Kalesi’nin, Roma Dönemi’nde IV. yüzyılda inşâ edildiğini düşünmekteyiz. Daha sonra yöreye 395 yılından XI. yüzyılın sonlarına kadar Bizans Devleti hâkim olmuş ve kale esas şeklini bu dönemde almış, son biçimi ise Osmanlılar zamanında verilmiştir. Kale, Keşiş Çayı’nın geçtiği geniş ovaya hakim… daha fazla oku »

Abdülhamit Han Camii (Kahramanmaraş’ın Tarihi Mabedi)

Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Abdülhamit Han Mahallesi’nde, Mercimek Tepe Caddesi üzerinde muazzam bir şekilde yükselir. Bu görkemli yapı, 1993-2010 yılları arasında hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilmiş olup, Cumhuriyet dönemi eserleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Mimari Şaheser ve Sanat İncisi Caminin mimari projesini H. Mehmet Güneri, statik projelerini ise Aslan Genç hazırlamıştır. Sanat ve… daha fazla oku »

Ulu (Alâüddevle Bey – Süleyman Bey) Camii

Ulu (Alâüddevle Bey – Süleyman Bey) Camii, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Atatürk Bulvarı’nda yer alır. Vakfiyelere göre cami, Dulkadir Beyliği hükümdarı Süleyman Bey (1442 – 1454) tarafından saltanatı yıllarında yaptırılmıştır. Daha sonra yapıyı, taçkapısındaki kitabeye göre, Süleyman Bey’in oğlu Alâüddevle Bey 907/1501 yılında yenilercesine tamir ettirmiştir. Bu yapı arşiv belgelerinde; “Cami-i Atik, Cami-i Kebir, Süleyman… daha fazla oku »

Azgıt Kalesi

Hakkında Azgıt Kalesi, Andırın İlçesi’nin Yeni (Azgıt) Köy’ün sınırları içerisinde ve ilçeye 6 km. uzaklıkta yer alır. Kaynaklara göre Azgıt Kalesi’nin, Roma Dönemi’nde IV. yüzyılda inşâ edildiğini düşünülmektedir. Daha sonra yöreye 395 yılından XI. yüzyılın sonlarına kadar Bizans Devleti hâkim olmuş ve kale esas şeklini bu dönemde almış, son biçimi ise Osmanlılar zamanında verilmiştir. Kale;… daha fazla oku »

Adliye (Büyük Su) Camii

Hakkında Adliye Camii, Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi’nde yer alır. Cami, 14 Muharrem 1151 H./ 4 Mayıs 1738 M. tarihli vakfi yeye göre, Veli Efendi’nin oğlu Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. Cami, 1957 yılında yıkılarak betonarme olarak yeniden inşâ edilmiş ve önceki yapıya ait hiçbir kalıntı günümüze gelmemiştir. Ali Efendi, 14 Muharrem 1151 H./ 4 Mayıs 1738 M…. daha fazla oku »

Ahmet Paşa (Divanlı) Camii

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, Divanlı Mahallesi, Tevfi k Fikret Sokağı’nda yer alır. Cami, doğu cephede harime girişi sağlayan kapının üst kısmına yerleştirilen inşâ kitabesine göre, 1101/1689-90 yılında Gani Yusuf Zâde Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapı arşiv belgelerinde; Gani Yusuf Zâde Ahmet Paşa Camii, Ahmet Paşa Camii ve Divanlı Camii isimleriyle zikredilmiştir. Yapı günümüzde “Divanlı Camii” ismiyle… daha fazla oku »

Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi

Hakkında Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi, Sütçü İmam Sokak’ta yer alır. Çeşme nişin üst kısmına yerleştirilen inşâ kitabesinin yazıları kazınmıştır. Çeşme, Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Camii avlu duvarının kuzey cephesine niş şeklinde yerleştirilmiş ve duvarla organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Avlu kapısı, üzerindeki inşâ kitabesine göre 1332 H./ 1914… daha fazla oku »

Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Medresesi

Acemli Medresesi, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi, Sütçü İmam Sokak’ta yer alır. Kaynaklara göre, Bayazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey’in oğlu İskender Bey, XVII. yüzyılın ortalarına doğru kendi ismiyle anılan cami ve medreseden oluşan bir külliye inşâ ettirmiştir. Cami harabe bir durumda iken tamamen yıkılarak yerine, Hacı İbrahim Evliya Efendi tarafından 1912-1914 yılları arasında bugünkü cami… daha fazla oku »

Kenar Çubuğu