Beylerbeyi

Abaza Mehmed Paşa

Abaza Mehmed Paşa doğum tarihi bilinmeyip, vefat tarihi 1634 yılındadır. Bir süre Maraş beylerbeyliği de yapan ve daha sonra Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum valisi. Abaza Mehmed Paşa, isyan eden Halep Valisi Canbuladoğlu’nun hazinedarı iken onun hezimeti sırasında yakalanmışsa da aslen Maraşlı olan yeniçeri ağası Halil Ağa’nın tavassutu ile Kuyucu Murad Paşa… daha fazla oku »

Abaza Hasan Paşa

Abaza Hasan Paşa doğum tarihi bilinmeyip, vefat tarihi 1659 yılındadır. Kendisi Beylerbeyi,Vezir ve Celali Lideri olarak bilinir. Kapıkulu süvarilerinin Silahtar bölüğüne mensup olan Abaza Hasan Paşa, Celali Kara Haydaroğlu İsyanı’nın bastırılmasındaki hizmetlerinden dolayı Sadrazam Sofu Mehmet Paşa tarafından 1648’de üç yıl süreyle Yeni-İl Türkmen Beyliğine tayin edildi. Diğer ocak ağalarının kıskançlıkları ve Sofu Mehmet Paşa’nın… daha fazla oku »

Kenar Çubuğu