Maraş Aslanı

Maraş Aslanı olarak bilinen “Maraş-1”, 1882 yılında Amerikalı bir misyoner olan Henry Marden tarafından Amerikada yayınlanan “Misyonerlerden Haberler” isimli dergide, “Antiquities at Marash, Central Turkey” isimli makalede bilim dünyasına tanıtılmıştır. Çok önemli bir eser olduğunun anlaşılmasının hemen ardından Kahramanmaraş Kalesi kapısında bulunduğu yerinden 1884 yılında alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne, o yıllardaki ismiyle İstanbul Eski Şark… daha fazla oku »

MARAŞ VE İLÇELERİNİN İSİMLERİNİN OLUŞMASI

1.Maraş Adının Anlamı İle İlgili Görüşler Maraj, Markasi, Marasion, Margas, Margaji, Marah, Maraksium, Marassion ve Mer’aş gibi değişik şekillerde söylenen ve yazılan Maraş’ın adının menşei ve ne anlama geldiğine dair çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bunlardan birine göre, Maraş şehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı birisinin kurmasından dolayı şehre Maraj adı verildiği belirtilmektedir. Yine Sümerlerde de Naras… daha fazla oku »

Akdere Su Kemeri

Akdere Su Kemeri yapı olarak Oniki Şubat İlçesi Gazi Paşa Mahallesi, Ak Dere Caddesi’nde yer alır. Günümüze az bir bölümü gelen su kemerinin inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilinmiyor. Fakat Bayazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey, Evâsıt-ı Zilhicce 1027/ Kasım 1618 tarihli vakfiyesine göre Çavuşlu Mahallesi’nde cami, medrese ve mektepten oluşan bir külliye inşâ ettirmiştir. Ayrıca… daha fazla oku »

Alman Eytamhanesi

Osmanlı Devleti’nde “Eytamhane” yetim yurtları, yetimhane anlamına gelmektedir. Eytamhanelerde kimsesiz kalmış, erkek ve kız çocukları barınmakta olup bunların eğitilmesine ve topluma kazandırılmasına önem verilmiştir. Hıristiyan misyonerler, nüfuzlarını arttırmak için yetimhanelerle yakından ilgilenmiştir. Osmanlı ülkesindeki birçok vilayette yabancı devletler ve himayelerindeki azınlık gruplar tarafından misyonerlik amaçlı yetimhaneler açılmıştır. Almanya da bunlardan biridir. Almanların Maraş’ta faaliyet göstermesindeki… daha fazla oku »

Alman Okulları

Osmanlı Devleti, 1856 yılında ilan ettiği Islahat Fermanı ile her milletin belli şartlar altında okul açmasına izin vermiştir. Osmanlı topraklarında verilen bu izin ile 19. yüzyıldan itibaren gayrimüslimler tarafından cemaat okullarının sayıları artmış, yabancı okullarda da hızlı bir artış olmuştur. Avrupa devletleri, Osmanlı toprakları üzerinde okul açmak için önemli çaba sarf etmişler, Osmanlı topraklarında yaşayan… daha fazla oku »

Abbaslar Mahallesi

Kahramanmaraş merkeze 26 km mesafede, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı bir mahalledir. Kapıçam eşiğinin güney doğusunda Aksu çayına yakın bir yamaçta, 550 m rakımında yer almaktadır. Köy 19. yüzyıla kadar Maraş çevresinde konargöçer olarak yaşayan Çakallı aşiretinden ailelerin yerleşmesiyle oluşmuştur. 1935 yılında 216 olan nüfusu, 1950 yılında 223, 2000 yılında 515’e yükselmiştir. 2015 yılında 100 kadar haneye… daha fazla oku »

Kenar Çubuğu