Muhammed Arifî Paşa

Muhammed Arifî Paşa, Adana vilayeti dâhilinde bulunan Cebel-i Bereket (Osmaniye) sancağında bulunan Hassa kasabasında doğmuştur. Hassa, H.1282-M.1865/1866 senesi başlarında kurulduğundan merhum ya bu kasabada veyahut civarında doğmuş olmalıdır. Babası Cebel-i Bereket beylerinden Karabeyzade Halil Bey’dir. Dedesi Kara Bey’in adı, Adana civarında vukuatından dolayı bilinmektedir. Kendilerinin Adana taraflarına gelip yerleşen Türkmenlerden ve Gündüz oğullarından olduğunu belirtmektedir…. daha fazla oku »

Kenar Çubuğu